Subsidie klinkend erfgoed

Eigenaren van orgels, beiaarden, luidklokken en uurwerken met voldoende monumentale waarde kunnen subsidie aanvragen voor hun klinkend erfgoed. Er is een subsidieregeling voor onderhoud en een subsidieregeling voor restauratie. Het is niet mogelijk om voor beide regelingen subsidie aan te vragen.

Subsidie voor onderhoud

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is bedoeld voor onderhoud om verval van het erfgoed te voorkomen. Wilt u  onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw klinkend erfgoed, dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen via de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Subsidie voor restauratie

Voor de restauratie van klinkende onderdelen van rijksmonumenten is de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke) bedoeld. Meer over deze regeling en hoe u een aanvraag kunt doen, leest u in dit onderwerp.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt de subsidieaanvragen.