Subsidie klinkend erfgoed

Eigenaren van orgels, beiaarden, luidklokken en uurwerken met voldoende monumentale waarde kunnen subsidie aanvragen voor hun klinkend erfgoed. 

Subsidie voor onderhoud

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is bedoeld voor onderhoud om verval van het erfgoed te voorkomen. Wilt u  onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw klinkend erfgoed, dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen via de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Subsidie voor restauratie

Van 1 september tot en met 20 oktober 2021 konden eigenaren aanvragen indienen voor de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke). De indieningsperiode is beëindigd, omdat in een korte periode al aanzienlijk meer subsidieaanvragen zijn ingediend dan we met het beschikbare budget konden honoreren.

Een groot aantal provincies biedt via de eigen provinciale restauratieregeling nog wel de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de restauratie van klinkend erfgoed. Informeer hiernaar bij uw eigen provincie.