Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed

Vanaf 1 september 2021 konden eigenaren van klinkend erfgoed subsidie aanvragen voor de restauratie van een orgel, beiaard, luidklok of uurwerk met voldoende monumentale waarde.

Voor deze subsidieregeling kunnen geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. De indieningsperiode is per 21 oktober beƫindigd, omdat in een korte periode al aanzienlijk meer subsidieaanvragen zijn ingediend dan we met het beschikbare budget kunnen honoreren.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt nu de al ingediende subsidieaanvragen.