Welke werkzaamheden komen voor subsidie in aanmerking?

Eigenaren van orgels, beiaarden, luidklokken en uurwerken kunnen subsidie aanvragen voor hun klinkend erfgoed. Dat kan voor onderhoudswerkzaamheden via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) óf voor restauratiewerkzaamheden via de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke).

De Srke is ook bestemd voor kosten die samenhangen met het bestrijden en voorkomen van schade door loodcorrosie van orgelpijpen. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten (met name paragraaf 91) leest u om welke werkzaamheden het gaat.

Overigens wordt in de leidraad geen onderscheid gemaakt tussen onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.