Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Belangrijkste kenmerken

  • Voor eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek.
  • Ook voor groene en archeologische rijksmonumenten.
  • Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart.
  • Vooraf aanvragen voor 6 jaar op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

De Instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Het subsidiepercentage bedraagt 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) is het subsidiepercentage 60%.  Aanvullend op de subsidie voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument kan de eigenaar subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 

Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.