Foto van het koepeldak van de St Agathakerk, Beverwijk

Religieus erfgoed

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Monumentale kerken, kloosters en hun interieurs worden gewaardeerd door jong en oud, en ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet. Het afnemende aantal actieve religieuzen zet het voortbestaan van veel kerken en kloosters echter onder druk. Met als gevolg dat een groot aantal voor de eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt.

Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Zo ontstaan nieuwe geloofsgenootschappen en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen. Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie betekent dus niet per definitie het verlies van het gebouw. Nederland koestert haar kerken en kloosters in toenemende mate. Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.

Voor meer infomatie over actuele religieuze erfgoedprojecten ga naar de partnerwebsite van Toekomst Religieus Erfgoed.