Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Het draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet en geldt zowel jong als oud. Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. Voor kloosters geldt dat het aantal actieve religieuzen drastisch afneemt. Gevolg is dat een grote groep monumentale kerken en kloosters voor de eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt.

Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Zo ontstaan nieuwe geloofsgenootschappen en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen.

Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie betekent niet per definitie het verlies van het gebouw. Nederland koestert haar kerken en kloosters in toenemende mate. Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.

Decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies

Minister Van Engelshoven van OCW stelt vanaf 1 januari 2019 drie jaar circa 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen, in de vorm van een decentralisatie-uitkering, worden beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente.

Overweegt u een kerkenvisie op te stellen?

Dan zijn er verschillende zaken om vooraf te overdenken. De Checklist bij het opstellen van een kerkenvisie (PDF 87 KB) kan u hier bij helpen.

Aanvragen decentralisatie-uitkering

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling door de Rijksdienst, vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door het feitelijk aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen.

Aanvraagformulier decentralisatie-uitkering (PDF 215 KB)

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerd bestuurder (vaak de wethouder die erfgoed of monumentenzorg in zijn of haar portefeuille heeft) en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl.

Meer informatie?

In het aanvraagformulier vindt u een toelichting op het aanvragen van een decentralisatie-uitkering.
Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Neem dan contact op via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl.

Zie ook

Hoort bij