Schilderwerk en kleurhistorie

De kleur van een monument, een interieur of van wandkunst is bepalend voor de uitstraling en betekenis van een pand. Naast deze decoratieve en culturele waarde heeft schilderwerk (binnen en buiten) ook een beschermende functie voor het gebouw.

Helaas is veel van deze kleurenrijkdom in de loop van de tijd verloren gegaan tijdens onderhoud en herinrichting. De oude kleuren en geschilderde decoraties die er nog wel zijn, vragen om zorgvuldige interventies van monumenteigenaren en vakmensen.

Onderzoek naar kleur

Een eigenaar of schilder kan met gebruik van de juiste kleur de historie van het pand weer nieuw leven inblazen. Om te weten welke kleuren vroeger gebruikt zijn, is onderzoek nodig door een kleurhistorisch onderzoeker. Een restaurator kan door middel van materiaaltechnisch onderzoek de restauratieaanpak van een wand- of plafondschildering vaststellen.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich op de volgende manieren in voor de waardering en zorg voor schilderwerk:

  • ontwikkelen van kennis over monumentaal schilderwerk
  • delen van kennis via restauratieopleidingen en publicaties
  • advies, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en bij subsidieverlening
  • met richtlijnen, zoals voor kleurhistorisch onderzoek

In dit onderwerp

U leest in dit onderwerp meer over verschillende soorten schilderwerk en schilderingen. U leest uitgebreid over kleurhistorisch onderzoek en hoe dit in een restauratie of verbouwing een hulpmiddel kan zijn. En is dit uw vakgebied? Kom dan ook eens naar het jaarlijkse Kleurhistorisch platform.