Interieur van het stadhuis van Schiedam tijdens restauratie in 2004

Subsidie aanvragen

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door eigenaren subsidie te verlenen voor onderhoud en restauratie. Hieronder leest u welke subsidie u kunt aanvragen.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

De regeling in het kort:

  • Voor eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek.
  • Ook voor groene en archeologische rijksmonumenten.
  • Aanvragen kan van 1 februari tot en met 31 maart.
  • Vooraf aanvragen voor 6 jaar op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Lees alles over de Subsidie instandhouding monumenten

Woonhuissubsidie

De regeling in het kort:

  • Voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie 
  • Subsidie aanvragen tussen 1 maart en 30 april.
  • Achteraf aanvragen, dus in 2024 subsidie aanvragen voor werkzaamheden uitgevoerd in 2023.
  • De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument

Lees alles over de woonhuissubsidie

Herbestemmingssubsidie

Een nieuwe kans voor oude gebouwen. De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Daarmee voorkomen we leegstand en verval. Subsidie aanvragen kan ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 november voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming voor en wind- en waterdichtmaatregelen.

Lees alles over de herbestemmingssubsidie

Meer financiëringsmogelijkheden

Naast rijkssubsidie kunnen monumenteigenaren een lening aanvragen bij het Restauratiefonds of gebruik maken van een van de provinciale restauratieregelingen. Daarnaast zijn er fondsen, zoals het Cultuurfonds, die herstel van bijzondere objecten, interieurs, monumenten financieel kunnen ondersteunen.

Op de website Monumenten.nl leest u meer over financiering van onderhoud en restauratie.