Kleurhistorisch platform

Tijdens het Kleurhistorisch platform voor professionals belichten we actuele thema’s, nieuwe kennis en boeiende praktijkverhalen. Het platform vindt plaats op de 2e donderdagmiddag van februari of oktober. In uitzonderlijke gevallen wordt hier van afgeweken, zoals voor een gezamenlijk platform met bijvoorbeeld het agrarisch of bouwhistorisch platform.

Doel van de middag

  • Theoretische en praktische kennis delen over de omgang met geschilderde afwerkingen.
  • Kennismaken met verschillende disciplines die betrokken zijn bij de omgang met geschilderde afwerkingen.

Thematische bijeenkomsten

Ieder platform speelt in op actuele thema’s. Het onderwerp kan van verschillende kanten worden belicht, van technisch tot financieel en van historisch tot beleidsmatig. De vorm van het platform varieert. Soms vertellen sprekers een verhaal over specifieke onderwerpen, in andere gevallen gaan alle deelnemers met elkaar in dialoog.

Uw inbreng

Het Kleurhistorisch platform wordt georganiseerd door en voor de mensen die professioneel werkzaam en betrokken zijn bij conservering en restauratie van het beschilderd gebouwd erfgoed. Heeft u een bepaalde expertise, die u graag met ons wilt delen? Wilt u graag een bepaald onderwerp behandeld zien? Laat het de programmacommissie weten via kleurhistorie@cultureelerfgoed.nl.

Zodra het thema van het volgende platform bekend is, staat dit aangekondigd in de agenda.

Programmacommissie

De programmacommissie bestaat op dit moment uit twee specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mevrouw B. Crijns (schilderingen) en mevrouw M. Polman (kleuronderzoek), en restauratie-architect de heer F. Franken.