Mobiel erfgoed & infrastructuur

Mobiel erfgoed is de overkoepelende term voor alle voertuigen die bewaard en beheerd worden omdat ze erfgoedwaarde hebben. Onder infrastructuur valt het uitgebreide stelsel van land- en waterwegen, dijken en spoorlijnen.

Voertuigen met erfgoedwaarde

Het grootste deel van het mobiel erfgoed bestaat uit auto’s, bussen, motorfietsen en brommers. Maar er zijn ook historische vaartuigen, treinen, trams en vliegtuigen. Het meeste erfgoed is particulier bezit van stichtingen, verenigingen of privé-eigenaren.

Tientallen grote en kleinere organisaties zetten zich in voor het behoud van het mobiele erfgoed in Nederland. Ze zijn vertegenwoordigd in 4 koepelorganisaties. Deze werken samen in de stichting Mobiele Collectie Nederland. Dat is de ook de gesprekspartner van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Wat doet de RCE?

De RCE zet zich op de volgende manieren in voor de waardering en zorg voor mobiel erfgoed:

  • ontwikkelen van kennis en instrumenten in de vorm van een waardestellend kader voor mobiel erfgoed
  • zichtbaar maken van mobiel erfgoed via de erfgoedmonitor
  • uitwisselen van kennis en inzichten tijdens het platform mobiel erfgoed
  • beschermen van mobiel erfgoed door structureel overleg te voeren over knelpunten in wet- en regelgeving

Uitgelicht