Ontwikkeling van de infrastructuur in Nederland

De oudste verbindingen in ons land ontstonden plaatselijk. Aanvankelijk was er meer sprake van routes dan van echte wegen of kanalen. Voor 1800 was de aanleg ervan in handen van de stadsbesturen. Pas vanaf de Franse tijd werd de planmatige aanleg van (vaar-)wegen een zaak van de centrale overheid.

Infrastructuur in Nederland

Bekijk de ontwikkelingen door op de + te klikken.