Platform mobiel erfgoed

Tweemaal per jaar faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst van het platform over mobiel erfgoed. Hier wisselen betrokkenen uit het mobiel erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe ontwikkelingen en discussiëren over nieuwe inzichten.

Op de bijeenkomsten spreken we over de zorg voor en het gebruik van het mobiele erfgoed en de ontwikkelingen binnen de mobiele-erfgoedsector. Behoud en beheer van het mobiel erfgoed, de zorg voor de mobiele collectie Nederland en de betekenis van mobiel erfgoed voor de Nederlandse samenleving vormen het uitgangspunt.

Thematische bijeenkomsten

Voor elke bijeenkomst van het platform Mobiel erfgoed stelt de programmacommissie een of meer thema's vast. De actualiteit van de ontwikkelingen in de erfgoedzorg speelt daarbij een grote rol. Thema’s en onderwerpen kunnen aan de commissie worden voorgelegd in een mail aan de secretaris.

De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het mobiel erfgoedveld. Zij worden voorgedragen door het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). De RCE verzorgt het secretariaat en de coördinatie. De programmacommissie 2019 bestaat uit Ben Boortman en Kees Wielemaker (beiden MCN) en Arjen Kok (secretariaat, RCE).

Deelname & aanmelden bijeenkomsten 2019

De platformbijeenkomsten in 2019 vinden plaats op:

  • woensdag 12 juni 2019
  • woensdag 11 december 2019

Deelname aan het platform is gratis, aanmelden is wel gewenst. In de agenda leest u binnenkort meer informatie over de inhoud. Daar vindt u ook het aanmeldformulier.

Verslag platformbijeenkomsten 2018

Bijeenkomst I 2018: Mobiel erfgoed & citymarketing

De eerste platformbijeenkomst vond plaats op 13 juni 2018 en ging over de rol die citymarketing kan spelen om de zichtbaarheid van mobiel erfgoed te vergroten. Van de bijeenkomst is een kort verslag beschikbaar. 

Bijeenkomst II 2018: Historische atlas van het mobiel erfgoed

Op 12 december 2018 vond de tweede platformbijeenkomst van het jaar plaats. Die stond in het teken van de Historische atlas van het mobiel erfgoed, die nu in ontwikkeling is. Ook hiervan is een kort verslag beschikbaar.