Platform mobiel erfgoed

Tweemaal per jaar faciliteert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst van het platform over mobiel erfgoed. Hier wisselen betrokkenen uit het mobiel erfgoedveld en erfgoedprofessionals kennis en informatie uit, bespreken ze nieuwe ontwikkelingen en discussiëren over nieuwe inzichten.

Op de bijeenkomsten spreken we over de zorg voor en het gebruik van het mobiele erfgoed en de ontwikkelingen binnen de mobiele-erfgoedsector. Behoud en beheer van het mobiel erfgoed, de zorg voor de mobiele collectie Nederland en de betekenis van mobiel erfgoed voor de Nederlandse samenleving vormen het uitgangspunt.

Thematische bijeenkomsten

Voor elke bijeenkomst van het Platform mobiel erfgoed stelt de programmacommissie een of meer thema's vast. De actualiteit van de ontwikkelingen in de erfgoedzorg speelt daarbij een grote rol. Thema’s en onderwerpen kunnen aan de commissie worden voorgelegd in een mail aan de secretaris.

De programmacommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het mobiel erfgoedveld. Zij worden voorgedragen door het bestuur van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). De RCE verzorgt het secretariaat en de coördinatie.

Toekomstige bijeenkomsten

Nieuwe bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de agenda.

Eerdere bijeenkomsten terugkijken

Eerdere bijeenkomsten die online hebben plaatsgevonden zijn in de meeste gevallen terug te kijken. U vindt deze webinars terug in ons overzicht van online terug te kijken evenementen. Soms is er van eerdere bijeenkomsten een verslag. In dat geval vindt u deze verslagen terug bij de publicaties van dit onderwerp.