Koepelorganisaties mobiel erfgoed

Het mobiel erfgoed is onderverdeeld in 4 sectoren: weg, water, rail en lucht. Elke sector heeft zijn eigen koepelorganisatie, waarin verenigingen en stichtingen zijn vertegenwoordigd. De koepelorganisaties werken samen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.

4 koepelorganisaties

Motorvoertuigen

Motorvoertuigen, zoals auto’s, bussen, motorfietsen en brommers, beslaan het grootste deel van het mobiele erfgoed. Deze sector, ook wel aangeduid met ‘weg’, is georganiseerd in de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).

Vaartuigen

De historische vaartuigen zijn ook vaak georganiseerd in verenigingen van particuliere eigenaren. Deze hebben hun krachten gebundeld in de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN).

Railvervoer

De vereniging Historisch Railvervoer Nederland (HRN) vertegenwoordigt de eigenaren en beheerders van railgebonden erfgoed. In sommige gevallen exploiteren de stichtingen een oud spoor- of tramwegtraject waarop historische treinen en trams rijden en die voor publiek toegankelijk zijn.

Luchtvaart

De historische luchtvaart is de jongste en kleinste sector. De vliegtuigen zijn deels in particulier bezit, deels in eigendom van stichtingen. De Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) is het samenwerkingsverband van deze sector.

Stichting Mobiele Collectie Nederland

De koepelorganisaties van de 4 sectoren werken samen in de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). Het bestuur van deze stichting fungeert als eerste gesprekspartner van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over mobiel erfgoed.