Nationaal Register mobiel erfgoed

De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) houdt een register voor mobiel erfgoed bij. Het register is ingesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en geeft inzicht in de omvang van de mobiele collectie Nederland. 

Nationaal register

Het Nationaal Register is bedoeld om ondersteunend beleid beter mogelijk te maken. Inmiddels zijn duizenden schepen, auto’s en vliegtuigen geregistreerd. Het register wordt 'gevoed' vanuit de sectorale registers. Deze registers zijn ontwikkeld door of in opdracht van de betrokken koepelorganisaties.

Het Nationaal Register geeft inzicht in de omvang van de mobiele collectie Nederland

Erfgoedmonitor

Diverse cijfers over het mobiele erfgoed in Nederland in 2016 zijn in de erfgoedmonitor zichtbaar gemaakt

Historische trams
Beeld: ©Foto: Mondriaan Fonds
Historische trams