Waardestellend kader mobiel erfgoed

In de publicatie Erfgoed dat beweegt! is het waardestellend kader voor mobiel erfgoed opgenomen.

Waarderingsmethode voor mobiel erfgoed

In 2006 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Erfgoed dat beweegt! Waardering van de Mobiele Collectie Nederland. Hierin is de waarderingsmethode opgenomen waarmee de culturele waarde van mobiel erfgoed vastgesteld kan worden. Deze methode is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en bedoeld voor eigenaren en beheerders van mobiel erfgoed.

Omslag publicatie Erfgoed dat beweegt! (herziene versie 2015).
Omslag publicatie Erfgoed dat beweegt! (herziene versie 2015).

Herziene uitgave

Van Erfgoed dat beweegt! verscheen in 2009 een tweede druk. In 2015 publiceerde het Mobiel Erfgoed Centrum in opdracht van het MCN een herziene uitgave, met als ondertitel Handboek culturele waardering Mobiel Erfgoed.