onderzoeksrapporten archeologie

Synthese archeologische onderzoeksrapporten

Sinds het Verdrag van Malta voeren vooral bedrijven veel archeologisch onderzoek uit. Dit heeft geresulteerd in stapels rapporten. Uit die rapporten kunnen we kennis over ons verleden halen om nieuwe verhalen aan onze geschiedenis toe te voegen. Deze kennis helpt ook bij een goede afweging van het archeologisch belang in het proces van ruimtelijke ordening en helpt om nieuwe, betere vragen te formuleren. Dit 'oogsten voor Malta' vraagt om wetenschappelijke synthese.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet opdrachten in de markt uit om deze syntheses te maken. De syntheses worden ook gebruikt voor de vernieuwing van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie.

Opgeleverde syntheses

Lopende onderzoeken

  • Gebruiksvoorwerpen been en gewei (Archeoplan –Eco)
  • Middeleeuwse stadversterkingen (Universiteit van Amsterdam)