NAR 51: Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk

Westelijk Noord-Brabant stond lange tijd bekend als ‘geografische kennislacune'. Met deze archeologische rapportage wordt deze lacune voor een groot deel ingevuld.

Hoge resolutie

Download 'NAR 51: Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk' PDF document | 534 pagina's | 89.9 MB | 2016

Streekeigen ontwikkeling

Deze publicatie laat zien dat de periode 1997-2013 veel nieuwe gegevens heeft opgeleverd over het verre verleden van dit deel van de provincie. Zo zijn er vele tientallen nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en de middeleeuwen opgespoord. Ook wordt duidelijk dat het westelijk deel van Noord-Brabant een streekeigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn sporen aangetroffen uit perioden die elders in de provincie nauwelijks voorhanden zijn, zoals de plattegronden van boerderijen en de lay-out van de nederzettingen uit de laat-Romeinse tijd/vroege middeleeuwen in de omgeving van Tilburg.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 51
Onderdeel van de 'Oogst van Malta' publicaties
Redactie: E.A.G. Ball en R.M. van Heeringen
Auteurs: E.A.G. Ball (BAAC), S. Delaruelle (Archeologische Dienst Antwerpse Kempen), R.M. van Heeringen (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie), A. Huijbers (BAAC), P. Kimenai (BAAC), C. van der Linde (BAAC), R. Schrijvers (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) en L.A. Tebbens (BAAC).
Met bijdragen van: E. Drenth (Archeomedia), W.A.M. Hessing (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie), R. Jansen (gemeentelijk archeoloog Oss), K.A.H.W. Leenders (’s-Gravenhage) en K.E. Waugh (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie).
ISBN/EAN: 9789057992568
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016