NAR 66: Ambachtelijke productie in steden

Een essentieel kenmerk van steden uit de middeleeuwen en nieuwe tijd is de aanwezigheid van een grote variatie aan ambachtslieden. In dit rapport wordt de stand van archeologische kennis van deze ambachten geëvalueerd. Daarvoor zijn verwijzingen naar ambachten geïnventariseerd. Dit leverde 550 vindplaatsen op, waaronder 68 verschillende ambachten.

Hoge resolutie

Download 'NAR 66: Ambachtelijke productie in steden'
PDF document | 309 pagina's | 50.9 MB | 2020

550 vindplaatsen

Het onderzoek leverde 550 vindplaatsen op, waaronder 68 verschillende ambachten. Ambachten die te relateren zijn aan de meest gevonden materiaal groepen zoals metaal, keramiek, textiel, leer en dierlijk materiaal worden uitgebreid besproken. Daarnaast zijn analyses gemaakt over o.a. de verspreiding van de ambachten binnen de steden, en is de locatiekeuze binnen steden onderzocht. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA).

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de RCE

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 66
Auteurs: A.L. Blonk-van den Bercken, A.A.A. Verhoeven, H. van Londen, J.W. Oudhof, G. Overmars en M.E. Lobbes
ISBN/EAN: 978-90-5799-326-8
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2020