NAR 62: Paradise lost?

Deze rapportage bundelt synthetiserend  onderzoek over de bewoningen en landgebruik in de steentijd van Nederland.

This report bundles synthesising research on the habitation and land use in the Stone Age of the Netherlands.

Hoge resolutie

Download 'NAR 62: Paradise lost?'
PDF document | 261 pagina's | 143.3 MB | 2018

Afstemming tussen NOaA en Maltaonderzoeksresultaten

In deze analyse is uitgegaan van drie overkoepelende thema’s: ‘mens en materiaal’, ‘mens en ruimte’ en ‘mens en omgeving’. De opbrengst aan nieuwe kennis is zeer wisselend. Voor een beperkt aantal onderwerpen heeft het onderzoek nieuwe kennis opgeleverd, voor een groter aantal onderwerpen niet. Geconcludeerd wordt dat er een betere afstemming moet komen tussen vragen uit de NOaA en de mogelijkheden die Maltaonderzoeksresultaten bieden. In potentie is namelijk veel data beschikbaar. Er wordt benadrukt dat er veel meer integrale benadering van onderzoek noodzakelijk is waarbij specialisten in een vroeg stadium betrokken dienen te worden. Rapporten en (specialistische) datasets moeten beter beschikbaar zijn voor verdiepend onderzoek.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 62
Paradise lost? Insights into the early prehistory of the Netherlands from development-led archaeology
Auteurs: J.H.M. Peeters, D.C.M. Raemaekers, I.I.J.A.M.L. Devriendt, P.W. Hoebe, M.J.L.Th. Niekus, G.R. Nobles & M. Schepers
ISBN/EAN: 9789057992926
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017