NAR 58: Nieuw licht op donkere eeuwen

Deze publicatie presenteert de resultaten van een synthetiserende analyse van een groot aantal archeologische rapporten die betrekking hebben op de overgang van de laat-Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen in Zuid-Nederland.

In het artikel hieronder, in 2018 verschenen in het vakblad Archeologie in Nederland, leest u een korte samenvatting van het onderzoek.

Hoge resolutie

Download 'NAR 58: Nieuw licht op donkere eeuwen'
PDF document | 290 pagina's | 32.2 MB | 2017

Nederzettings- en huisplattegronden en materiaalgroepen

Lange tijd stond deze periode bekend als ‘de donkere eeuwen’ omdat er weinig over bekend was. Op basis van gegevens uit deze sinds 1997 gepubliceerde rapporten is onderzoek gedaan naar thema’s als bewoning, locatiekeuze, gemeenschap/samenleving, materiële cultuur en langetermijnperspectief. In de analyse stonden onder andere nederzettings- en huisplattegronden en materiaalgroepen als aardewerk en munten centraal. Op basis hiervan zijn onderzoeksvragen en handreikingen geformuleerd voor toekomstig onderzoek naar nederzettingsresten uit de periode 300-600 n. Chr. in het gebied ten zuiden van de grote rivieren. Met deze synthese zijn ‘de donkere eeuwen’ in een nieuw licht komen te staan.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 58
Auteurs: H. van Enckevort, J. Hendriks en M. Nicasie (Gemeente Nijmegen)
ISBN/EAN: 9789057992827
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017