Archeologische opgraving

Archeologische monumentenzorg

Het bodemarchief is een belangrijke bron voor de reconstructie van ons verleden. Om hier zorgvuldig mee om te gaan is er een aantal spelregels opgesteld voor het opsporen, waarderen en veiligstellen van archeologische resten. Deze komen samen in de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).

Gezamenlijke zorg voor archeologie

De belangrijkste verantwoordelijkheid voor archeologische erfgoedzorg ligt bij de gemeenten en provincies. Zij zijn op regionaal en lokaal niveau verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksoverheidsbeleid. Door eigen – aanvullend – beleid vast te stellen hebben ze naast de rijksoverheid een centrale rol in de bescherming van archeologische vindplaatsen.

Initiatiefnemer van ruimtelijke plannen

Een andere belangrijke schakel in de erfgoedzorg is de initiatiefnemer: de persoon of organisatie die ruimtelijke plannen heeft voor een bepaald gebied en daarbij in aanraking komt (of kan komen) met archeologie. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van archeologisch onderzoek en de kosten hiervan. Archeologische bedrijven kunnen hen hierbij helpen.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met het beleid rondom behoud, duurzaam beheer en verbetering van de toegankelijkheid van archeologisch erfgoed. In het programma Kennis voor Archeologie (2018-2021) werken we aan betere kennis en producten die kunnen helpen bij de afweging, selectie en synthese van archeologie.

In dit onderwerp

Alle zeven stappen van de AMZ-cyclus staan in dit onderwerp omschreven, van het inventariseren waar archeologie is tot aan het deponeren en registreren van vondsten en vindplaatsen. Wat gebeurt er in een stap en waarom? Wie is er verantwoordelijk? En welke hulpmiddelen en instrumenten zijn er om aan deze erfgoedzorg gestalte te geven?