NAR79: Gewoon bijzonder, archeologisch onderzoek naar speciale depositiepraktijken rond huis en erf (neolithicum-nieuwe tijd)

Het onderzoeksrapport gaat over depositiepraktijken rond huis en erf en specifiek de deposities die als ritueel worden geïnterpreteerd. Opgravingen van nederzettingen binnen de context van ‘Malta’ hebben inmiddels talloze (mogelijke) deposities aan het licht gebracht die in rapportages in rituele termen worden geduid. Die ‘speciale’ deposities zijn nu systematisch geïnventariseerd, geanalyseerd en samengebracht in een nieuwe Oogst voor Malta-synthese.

Hoge resolutie

Download NAR 79: 'NAR79: Gewoon bijzonder, archeologisch onderzoek naar specials depositiepraktijken rond huis en erf (neolithicum-nieuwe tijd)'
PDF document | 342 pagina's | 50.6 MB | 2023

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) nr. 79
Auteur: D.S. Habermehl (VUhbs archeologie). Met bijdragen van M. Groot (Freie Universität Berlin) en J. van Kampen (VUhbs archeologie)
Autorisatie: B.J. Groenewoudt (RCE)

ISBN/EAN: 978-90-76046-79-2
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022 

Dit rapport is ook in het Engels beschikbaar: NAR 79: Something special.