NAR 49: Vier eeuwen boeren; Synthese Oogst voor Malta onderzoek: Archeologische sporen van boerderijen en erven 1250-1650

Over boerderijen tot 1250 en na 1650 is veel informatie voorhanden. Voor de tussenliggende periode geldt dat niet. Dit onderzoek richt zich dan ook op vier eeuwen ‘onzichtbare’ boerderijen.

Hoge resolutie

Download 'NAR 49: Vier eeuwen boeren' PDF document | 248 pagina's | 48.7 MB | 2016

Bouwmethoden boerderijen

Een belangrijke reden voor deze onzichtbaarheid is een veranderende bouwmethode. In de periode 1250-1650 werd het ingraven van stijlen geleidelijk vervangen door de plaatsing van stiepen. De laatstgenoemde bouwwijze laat nauwelijks archeologische sporen in de bodem achter. Dit multidisciplinaire onderzoek voert van langhuizen tot stolpboerderijen in het westelijk kustgebied en tot kop-hals-rompboerderijen in het noordelijk kustgebied. In de regio’s waar de hallehuisboerderij gangbaar was – de zandgronden van Noord-, Midden- en Oost-Nederland maar ook het zuidwestelijk kustgebied en het hele rivierengebied – is de ontwikkeling van boerderijvormen het best te volgen. In Zuid-Nederland ontstaat vanuit de hallehuisboerderij de langgevelboerderij.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 49
Onderdeel van de 'Oogst van Malta' publicaties
Tekst: H.F.A. Haarhuis (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
ISBN/EAN: 9789057992476
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015