NAR 59: Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd

Deze publicatie presenteert de resultaten van een studie naar veranderingen in de huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. De resultaten zijn gebaseerd op 67 onderzoeksrapporten over opgravingen uitgevoerd in 10 Nederlandse steden in de periode 1997-2014.

In het artikel hieronder, in 2017 verschenen in het vakblad Archeologie in Nederland, leest u een korte samenvatting van het onderzoek.

Hoge resolutie

Download 'NAR 59: Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd'
PDF document | 453 pagina's | 118.6 MB | 2017

Oogst voor Malta

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen dit programma worden de resultaten van reeds uitgevoerde opgravingen onder de loep genomen. Onderzoeksgegevens worden op die manier omgezet in kennis. Deze studie werd uitgevoerd door Bureau voor Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC).

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 59
Onderdeel van het onderzoeksprogramma Oogst voor Malta
Auteurs: I.J. Cleijne, A.M.J.H. Huijbers, A.D. Brand, R.J.W.M. Gruben
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017