Samenwerkingspartners

De Rijksdienst werkt wereldwijd intensief samen met vele (buitenlandse) partners die zich in het erfgoedveld bewegen. Deze samenwerkingen komen voort uit internationale verdragen, beleid en (kennis)netwerken.

Partnerlanden uit het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 2021-2024

Het Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024 (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. Nederlandse ambassades hebben vanuit het ICB in 24 specifieke landen een verbindende en ondersteunende rol, namelijk in Australië, België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Oekraïne, Polen, Rusland, Spanje, Sri Lanka, Suriname, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid Afrika en Zuid-Korea.

Het ICB wordt uitgevoerd door de RCE (programma Internationale Erfgoedsamenwerking), het Nationaal Archief, internationaal kennis- en netwerkorganisatie DutchCultureKenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)Eye Filmmuseum en Het Nieuwe Instituut. Middelen voor internationale samenwerking zijn beschikbaar via de Rijkscultuurfondsen, bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds of het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Koepel- en internationale organisaties in het erfgoedveld

De experts van de RCE zijn vertegenwoordigd in verschillende internationale (koepel)organisaties, zoals het European Heritage Heads Forum (EHHF), de European Archaeological Council (EAC), European Heritage Label (EHL), UNESCO World Heritage, het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), de International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) en International Council of Museums (ICOM).

Verdere samenwerking

Daarnaast werkt de RCE intensief samen met DutchCulture en het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92.  Met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) is contact inzake de EU-Urban Agenda. Bovendien is een interdepartementale samenwerking en -uitwisseling belangrijk. Dit doen wij onder andere met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.