Verdragen en afspraken

De Nederlandse overheid is met de Rijksdienst één van de spelers in het wereldwijde erfgoedveld. We werken samen met partners aan het realiseren van doelen voor de omgang met erfgoed die door verschillende (politieke) organen en in verdragen en resoluties zijn vastgesteld. De belangrijkste verdragen zijn afgesloten binnen UNESCO en de Raad van Europa. De Europese Commissie heeft met de lidstaten het belang van erfgoed naar voren gebracht in Raadsconclusies - hierin staat aangegeven welke kwesties belangrijk zijn voor de EU en welke acties of doelstellingen daaruit moeten voortvloeien - en beleid.

De meeste links op deze pagina verwijzen naar Engelstalige verdragsteksten.

Verdragen en resoluties

Internationale instanties

In onderlinge samenspraak met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken wordt de Nederlandse inbreng verzorgd in de internationale instanties als de Europese Unie, de Raad van Europa en UNESCO en draagt de RCE initiatieven van deze instanties een warm hart toe. Denk bijvoorbeeld aan de European Cultural Routes van de Raad van Europa. Daarnaast is de RCE betrokken bij ICCROM, ICOM en ICOMOS.