Kennisnetwerken en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden

Om van elkaars kennis en expertise gebruik te maken is uitwisseling met de internationale vakgemeenschap noodzakelijk. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe kennis werkt de Rijksdienst samen met andere landen.

Dit zijn de belangrijkste kennisnetwerken en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden waar de RCE deel van uitmaakt.