Kennisnetwerken

Om van elkaars kennis en expertise gebruik te maken is uitwisseling met de internationale vakgemeenschap onontbeerlijk. Ook voor de ontwikkeling van nieuwe kennis werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met andere landen.

Dit zijn de belangrijkste kennisnetwerken waar de RCE deel van uitmaakt.

European Association of Archaeologists (EAA)

De European Association of Archaeologists is een internationale vereniging van beroepsarcheologen ter bevordering van het ontwikkelen en uitwisselen van archeologisch onderzoek en beheer van het Europese archeologische erfgoed.

European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS)

Het Europese netwerk E-RIHS is in 2020 opgericht om samenwerking tussen erfgoedwetenschapers te bevorderen. De RCE is coördinator van de Nederlandse tak: E-RIHS.nl.

Het doel is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van internationale laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het netwerk van kennis en expertise. Daarmee wordt cultureel erfgoed op een duurzame manier voor toekomstige generaties behouden en toegankelijk gemaakt. Een groot aantal universiteiten, overheidsinstellingen, musea en archieven werkt erin samen.

Europeana

Platform voor kennisuitwisseling op het gebied van cultureel erfgoed en toegang tot gedigitaliseerde bronnen van Europese culturele en wetenschappelijke instituten. Europeana is een initiatief van de Europese Commissie.

Deze Europese portal biedt toegang tot meer dan 45 miljoen gedigitaliseerde boeken, kaarten, foto’s, video’s, schilderijen en muziek. Ook de digitale erfgoedcollecties van Collectienederland.nl worden doorgezet naar Europeana. 

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)

Internationale niet-gouvernementele organisatie voor het behoud van culturele monumenten zoals gebouwen, historische steden, cultuurlandschappen en archeologische vindplaatsen. International Council on Monuments and Sites stimuleert kennisuitwisseling tussen internationale experts, geeft training en advies.
ICOMOS is opgericht in 1965, adviseur van de Unesco op gebied van de Werelderfgoedlijst. Het hoofdkwartier is gevestigd in Parijs.

International Council of Museums (ICOM)

Internationale niet-gouvernementele vakorganisatie op het gebied van musea en museumwerk. International Council of Museums stimuleert kennisuitwisseling tussen internationale experts, geeft training en advies.
ICOM is opgericht in 1946 en is de officiële adviseur op museumgebied van Unesco. Het hoofdkwartier is gevestigd in Parijs.

International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC)

ICOM-CC is het grootste internationale comité van ICOM ter bevordering van onderzoek en instandhouding van cultuurhistorisch belangrijke werken.

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC)

Onafhankelijk internationaal forum van professionals op het gebied van cultureel erfgoed.

International Network for the Conservation of Contemporary Art (INCCA)

Netwerk van professionals op het gebied van behoud van moderne en hedendaagse kunst. Via de INCCA-databank hebben leden toegang tot ieders ongepubliceerde informatie.

Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI)

Gezamenlijke onderzoeksagenda cultureel erfgoed van 12 Europese landen. Het onderzoek dat hier uit volgt is erfgoedbreed en brengt wetenschappers, beleidsmakers en bedrijfsleven samen. De Rijksdienst treedt op als coördinator van het Nederlands onderzoeksveld.