Internationale Erfgoedsamenwerking

Een wereldwijde erfgoedgemeenschap waarin professionals elkaar weten te vinden, van elkaar leren en samen kennis ontwikkelen. Dat is de missie van het programma Internationale Erfgoedsamenwerking van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Het programma draagt bij aan het Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024 en zet voort op wat in 2009-2020 is opgebouwd binnen het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Hoewel gedeeld erfgoed voor Nederland onverminderd relevant blijft, staat in de nieuwe beleidsperiode de gedeelde opgave centraal.

Meer informatie

U vindt uitgebreide informatie over Internationale Erfgoedsamenwerking op onze Engelse website onder International Heritage Cooperation. Voor meer informatie rondom het programma, bekijk de Internationale Erfgoedsamenwerking Beleidsnota 2021-2024.