Nederlandse scheepswrakken in buitenlandse wateren

De sporen van de Nederlandse maritieme geschiedenis zijn over de hele wereld terug te vinden. Nederlandse schepen zijn in alle uithoeken van de wereld geweest. Bij deze reizen zijn veel schepen vergaan, bijvoorbeeld door gewapende conflicten of slecht weer.

Veel wrakken in buitenlandse wateren zijn nog niet ontdekt. Op dit moment staat de teller op ruim 1500 wrakken. Het werkelijke aantal, inclusief schepen die niet direct van Nederlands staatseigendom zijn, loopt naar verwachting al snel in de duizenden. Momenteel worden de wrakken geregistreerd in het geografisch informatiesysteem MACHU en de online database Maritime Stepping Stones (MaSS).

Beheer scheepswrakken buitenland

Scheepswrakken in buitenlandse wateren die in Nederlands eigendom zijn, worden actief door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheerd. Het gaat om scheepswrakken van de Admiraliteit, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de Koninklijke Marine. Voorbeelden zijn het VOC-schip de Rooswijk voor de kust van Engeland en de scheepswrakken van Nederlandse marineschepen die in de Tweede Wereldoorlog bij de Slag in de Javazee in Indonesië zijn vergaan.

De basis voor het rijksbeleid voor maritiem erfgoed overzee is vastgelegd in het Interdepartementaal beleidskader ‘Nederlandse historische scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen in den vreemde’

Scheepswrakken niet in staatseigendom

Daarnaast zijn er scheepswrakken waar Nederland zich wel mee verbonden voelt, maar die geen staatseigendom zijn. In bijzondere gevallen ontfermt Nederland zich hier ook over, bijvoorbeeld als er veel kenniswinst over ons verleden te behalen valt. Nederland werkt dan als vlaggenstaat nauw samen met kustlanden van de wateren waarin dit erfgoed wordt aangetroffen.

Opleidingen

Er zijn goed opgeleide maritiem erfgoedspecialisten nodig om de kennis over maritiem erfgoed in het buitenland te vergroten en te delen. Lees meer over het aanbod van maritiem erfgoed opleidingen.

Meer informatie

Op onze Engelstalige website is in het onderwerp Maritime Heritage meer te lezen over onze werkzaamheden in het buitenland.