Publicaties

111 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op de laatste rapporten

RAM 213: Beschermingsprogramma archeologie 2013

In deze publicatie worden 28 terreinen voorgedragen voor wettelijke bescherming. Deze terreinen bevatten archeologie die nu nog ...

Rapport | 01-01-2014

RAM 219: Romeins brons bedreigd? Een eerste onderzoek naar degradatie van het bodemarchief van het Romeinse castellum Fectio

Uit onderzoek naar de bodem van het Rijksmonument Fectio blijkt dat het huidige landgebruik geen gevaar vormt voor de conditie ...

Rapport | 01-01-2014

RAM 222: Merovingers in een villa 2

Deze rapportage is het resultaat van nader onderzoek naar een archeologisch rijksmonument bij Borgharen: een rijke vindplaats met ...

Rapport | 01-01-2014

RAM 215: Doxaal van de domproost; een gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in de Maartenskerk te Doorn in februari 2011

De resultaten van een gecombineerd archeologisch en bouwhistorisch onderzoek wijzen erop dat de Doornse Maartenskerk een ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 220: Wallen en grachten aan de Wasbeeklaan; archeologische waarnemingen Warmond-Wasbeeklaan 31, najaar 2012

Archeologisch onderzoek op dit perceel in Warmond heeft aangetoond dat hier in de late middeleeuwen een ronde versterking heeft ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 214: Prehistorisch grafveld de Busjop bij Heythuysen weer zichtbaar

Jarenlang lag in het bos van de Busjop een prehistorisch grafveld verscholen. De aanleg van een open heidelandschap leidde tot de ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 216: Archeologische boringen langs Groot Zeilmeer

Publicatie over 36 boringen verricht langs Groot Zeilmeer bij Apeldoorn. Hierbij zijn weinig vondsten gedaan; de vindplaats is ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 218: Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt – St. Geertruid: de resultaten van 2010

Op grond van dit en toekomstig veldonderzoek rond de vuursteenmijnen in het Limburgse Rijckholt – St. Geertruid worden ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 211: Archeologie van de Tweede Wereldoorlog

Archeologisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog wint terrein. Naast bijzondere ontdekkingen zijn er ook problemen; deze ...

Rapport | 01-01-2013

RAM 217: Omleiding N273-Haelen; jagers, verzamelaars en boeren uit de prehistorie te Haelen-Napoleonsweg (gem. Leudal, provincie Limburg)

In het tracé van de omleiding van de N273, is ten zuidoosten van het dorp Haelen een vindplaats opgegraven met vondsten uit het ...

Rapport | 01-01-2013