RAM 235: Karterend booronderzoek op het archeologisch rijksmonument 'de Terp' te Den Hoorn, gemeente Texel

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het in 2014 uitgevoerde karterende booronderzoek op de locatie van het rijksmonument ‘De Terp’.

Nederzetting midden-ijzertijd tot en met Romeinse tijd

Het doel van het booronderzoek was om een zo volledig mogelijkbeeld te verkrijgen van de in de ondergrond aanwezige archeologie. Hier gaan resten schuil van een nederzetting uit de midden-ijzertijd tot en met de Romeinse tijd. De omvang van het archeologische rijksmonument beslaat het gehele perceel en beperkt zich dus niet tot de delen waar het dekzand het hoogst is. Het is zeer goed mogelijk dat de vindplaats zich naar het zuiden toe doorzet. Hier is geen onderzoek naar verricht, maar de hoge zandrug, waar de vindplaats zich op concentreert, loopt richting het zuiden door.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 235
Auteurs: M. van der Heiden, H. Feiken, I. Roorda & O. Brinkkemper
ISBN/EAN: 9789057992605
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016