RAM 241: De Romeinse villa van Voerendaal-Ten Hove

Dit rapport betreft een plan van aanpak voor een integrale uitwerking en publicatie van de archeologische onderzoeken die hebben plaatsgevonden op de vindplaats Ten Hove, gelegen langs de Steinweg te Voerendaal, Zuid-Limburg.

Aanpak archeologisch onderzoek Romeinse villa Voerendaal-Ten Hove

Tot op heden is het grootste deel van het onderzoek op deze vindplaats onuitgewerkt en ongepubliceerd gebleven. De omvang en kwaliteit van het archeologische onderzoek, samen met het bijzondere karakter en de chronologische reikwijdte van de sporen en vondsten, maken Voerendaal-Ten Hove een site met een zeer hoge potentie voor archeologische kenniswinst. De vindplaats verdient een prominente rol in verschillende nationale en internationale archeologische debatten. Een grondige uitwerking en analyse kan aanzienlijk bijdragen aan onze kennis over de landelijke bewoning van de lössregio tussen de ijzertijd en de middeleeuwen, alsmede de complexe veranderingsprocessen die plaatshadden in deze periode. De vele geassocieerde onderzoeksthema’s worden in het document verkend en beschreven.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 241
De Romeinse villa van Voerendaal-Ten Hove. Plan van aanpak voor uitwerking en publicatie
Auteurs: D. Habermehl & H. Hiddink (BCL Archaeological support)
ISBN/EAN: 9789057992872
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed