RAM 240: Aarde op de terp - Booronderzoek en veldkartering op de terp Tjessens (gemeente Waaxens) in het kader van ophoging

De Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) beschrijft de resultaten van het veldonderzoek op het archeologisch rijksmonument Tjessens bij Waaxens in de gemeente Dongeradeel, uitgevoerd tussen 2013 en 2015.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 240
Tekst: M. van der Heiden, J. van Doesburg & J. Stöver
Illustraties: M. van der Heiden (RCE) & M. Haars (BCL–Archaeological Support)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017