RAM 228: Een scheepje op het droge

Dit onderzoek bracht de restanten van een betrekkelijk klein, goed bewaard bunscheepje uit het midden van de 16de eeuw aan het licht.

Onderzoek kwetsbaar bunscheepje Vlieland

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) bevat de resultaten van een waarderend onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd naar een scheepswrakje op Vlieland, Westerveld 2 gedoopt. Het betreft een klein, overnaads bunscheepje uit het midden van de 16de eeuw dat op de laagwaterlijn ligt. Door natuurlijke processen en menselijke activiteiten wordt het wrakje aangetast. Dit was aanleiding voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een waarderend veldonderzoek uit te voeren. Hieruit blijkt dat het om een behoudenswaardige vindplaats gaat.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 228
Auteurs: J. Opdebeeck en L. Koehler
Redactie: E. Beukers, Utrecht
ISBN/EAN: 9789057992704
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017