RAM 234: Rijke oogst van een armenhoef

In het bedrijfsgedeelte van de Aarlese Hoeve in Best zijn resten van een 13e-eeuws gebint aangetroffen. Hiermee is deze boerderij de oudste van Nederland.

Aarlese Hoeve: oudste boerderij van Nederland

Deze rapportage is het resultaat van een bouwhistorisch en archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd tussen 2012 en 2014 in de Aarlese Hoeve aan de Oirschotseweg 117 te Best. Dit onderzoek leverde verrassende resultaten op. Het blijkt dat de Aarlese Hoeve de oudste bekende bovengrondse boerderij van Nederland en mogelijk zelfs van West-Europa is. Binnen het agrarische erfgoed is een 13e-eeuwse boerderij uniek. De datering van het gebint bleek aanzienlijk ouder dan verwacht, de constructie van de oudste delen wijkt sterk af van het gebinttype zoals bekend is in de regio, de verstoringsgraad van de ondergrondse resten bleek mee te vallen en de conservering van de organische resten is uitstekend.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 234
Auteurs: O. Brinkkemper, A.C. Bruinink, J. van Doesburg, J. de Gruil, M. van der Heiden, H.G. Jong, J.W. de Kort, B. van Os, G. van Reenen, A. Schut, J. Toebast & D.J.K. Zweers
Redactie: J.W. de Kort, D.J.K. Zweers & O. Brinkkemper
ISBN/EAN: 9789057992599
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2016