RAM 233: Koren op de molen: archeologisch onderzoek naar de korenmolen De Nachtegaal, Middenbeemster

Vlakbij deze molen zijn resten van een 17e-eeuwse voorganger aangetroffen. Uit deze opgraving blijkt dat archeologisch onderzoek op molenlocaties een schat aan informatie oplevert.

Onderzoek korenmolen De Nachtegaal

Archeologisch onderzoek levert informatie op over de opbouw, constructie en datering van de bestaande molen, maar er kunnen ook oudere sporen en structuren tevoorschijn komen. Deze publicatie bundelt de resultaten van de in december 2012 uitgevoerde opgraving op de locatie van molen de Nachtegaal in Middenbeemster. Van De Nachtegaal zijn verschillende funderingsresten opgegraven. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat vlakbij deze achtkantige molen een zeventiende-eeuwse voorganger stond. Er zijn enkele bouwsporen en verschillende kuilen met dierskeletten en stukken van molenstenen aangetroffen.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 233
Auteurs: J. van Doesburg, M. van der Heiden & G. Troost
Met bijdragen van: E. Jansma, F. Laarman, S. Lange (BIAX Consult), J. van Dam, W. Pfeiffer & V. Lobregt
ISBN/EAN: 9789057992582
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016