RAM 236: Onderzoek naar de stratigrafie van de lösssequentie en de daarin aangetroffen artefacten op De Kaap bij St. Geertruid

Op de midden-paleolithische vindplaats Sint-Geertruid-De Kaap (Limburg) is (geo)archeologisch en dateringsonderzoek uitgevoerd.

Stratigrafisch onderzoek

De context waarin archeologische vondsten worden aangetroffen, is minstens zo belangrijk als de vondsten zelf. Stratigrafisch onderzoek wordt ingezet om de ouderdom van bodemlagen en artefacten te bepalen. Doel van dit onderzoek was om de aard, ouderdom en formatieprocessen van de lösslagen op het plateau van Sint-Geertruid-De Kaap te achterhalen. Deze vindplaats grenst aan de neolithische vuursteenmijnen van Rijckholt. Tijdens het veldwerk zijn enkele werktuigen gevonden. Het lijkt erop dat Neanderthalers op dit plateau allerlei activiteiten hebben uitgevoerd. De artefacten zijn echter niet in hun primaire context aangetroffen. Daarbij is slechts een klein oppervlakte onderzocht. Daarom is het nog niet mogelijk om theorieën te formuleren over het gebruik van deze locatie in het verleden.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 236
Auteurs: A. Van Baelen, Y. Raczynski-Henk, J.W. de Kort, H. Huisman, B. van Os, A.J. Versendaal, J. Wallinga, E.P.M. Meijs & J. Deeben
Redactie: A. Van Baelen
ISBN/EAN: 9789057992681
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017