Gebiedsbiografie als basis voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

Een gebiedsbiografie (ook wel landschapsbiografie) levert inhoudelijke input voor Omgevingsagenda’s en NOVI-gebieden én is een methode om vorm te geven aan participatie. Nederland staat voor een aantal grote transities. Van verduurzaming van de energieproductie tot aanpassing aan de klimaatverandering, van een miljoen nieuwe woningen tot het ontwikkelen van de kringlooplandbouw. Deze veranderingen landen niet in een ‘lege’ of ‘onbeschreven’ omgeving, maar in een omgeving met een eigen geschiedenis, die kan worden benut om de transitie met kwaliteit vorm te geven. Deze handleiding geeft tips aan opdrachtgevers en opdrachtnemers voor het maken van een gebiedsbiografie.