De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Cultureel erfgoed is een van de belangen binnen de Omgevingswet. Volgens planning treedt de wet op 1 januari 2021 in werking.  

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen.

Samenhang met Erfgoedwet

De regelgeving over het behoud en beheer van cultureel erfgoed is sinds 2016 ondergebracht in de Erfgoedwet. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Lees meer over het onderwerp Erfgoedwet.

De rol van de RCE

Specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken mee aan de totstandkoming van de wet en de bijbehorende regels, zijn betrokken bij het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en ontwikkelen kennis en informatie voor medeoverheden.

We dragen bij aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  en zorgen voor een directe aansluiting met het landelijke Informatiepunt Omgevingswet, om vragen van burgers en bedrijven zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Ook leveren we als bronhouder informatie met betrekking tot rijksmonumenten, rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en werelderfgoed.

In dit onderwerp

U leest hier meer over de rol van erfgoed in de omgevingswet, de nationale en lokale omgevingsvisies en de plek van cultureel erfgoed hierin. We laten zien hoe het DNA van een gebied een start kan zijn voor de dialoog en participatie van bewoners.

Wilt u meer of verdiepende informatie over de omgevingswet, kijk dan eens op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Als u specifieke vragen heeft over de vergunningplicht bij rijksmonumenten, dan kunt u verder lezen in het onderwerp Omgevingsvergunning.