Agrarisch erfgoed

Het Nederlandse landschap wordt voor 65% van het oppervlak benut door landbouw. Agrarisch erfgoed is beeldbepalend voor ons cultuurlandschap. Het gaat dan niet alleen om de kenmerkende boerderijen, maar ook om de hooibergen, de schuren en de bakhuisjes.

Schaalvergroting of nieuwe bestemming

Door schaalvergroting en moderne eisen hebben veel eigenaren van boerderijen de wens om hun pand aan te passen. Ook stoppen boeren regelmatig met hun activiteiten, doordat het bedrijf niet langer rendabel is of doordat er geen opvolger te vinden is. Om leegstand te voorkomen wordt er dan naar een nieuwe bestemming van het pand gezocht. Dit betekent ook vaak andere wensen met betrekking tot daglicht, indeling en wooncomfort.

Rol van de RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in om historisch waardevolle boerderijen te beschermen. Bijna 8.000 agrarische gebouwen zijn opgenomen in het rijksmonumentenbestand. Bij grootschalige renovaties en herbestemmingen van een rijksmonument heeft de RCE een adviesrol. We denken mee over de aanpak en mogelijke oplossingen, zoals ook op het gebied van duurzaamheid.

In dit onderwerp

In dit onderwerp leest u meer over de kenmerkende boerderijen in Nederland en vindt u informatie over het verbouwen of herbestemmen van agrarisch erfgoed. Wilt u meer weten over de bescherming van rijksmonumenten (waaronder agrarisch erfgoed), dan kunt u verder lezen in de onderwerpen Erfgoedwet en Omgevingswet.