Overzicht impressies

Hoe kun je, als gemeente waarin erfgoed een rol speelt, het belang daarvan tijdig en op een goede manier in de omgevingsvisie integreren? Deze vraag stond centraal in gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van vier gemeenten. Aan de hand van negen impressies worden verschillende gespreksonderwerpen uitgelicht.

Beeld: ©RCE

Het juiste momentum

Om een omgevingsvisie op te kunnen stellen wordt vanuit verschillende disciplines en met allerlei betrokkenen informatie verzameld. Hoe kun je ervoor zorgen dat erfgoed integraal wordt verankerd in omgevingsvisie en -plan? Welke momenten in het proces zijn daarvoor geschikt? Lees meer over Het juiste momentum.

Grachtenpanden aan de Rapenburg in Leiden, met daarvoor geparkeerde auto's.
Beeld: Beeldbank RCE / 501.502

Werken aan integraliteit

In de ruimtelijke ordening van Nederland is lang sprake geweest van sectorale aanpak. Maar sectoraal werken is niet meer effectief om de opgaven van nu aan te kunnen. Deze opgaven vragen om een integrale aanpak. Hoe doe je dat als het om erfgoed gaat? Lees meer over Werken aan integraliteit.

Beeld: ©RCE

Samen optrekken en gedeeld eigenaarschap

Hoe voorkom je dat een visie of plan een optelsom wordt van sectorale deelbelangen? Hoe maak je de omgang met erfgoed in de omgevingsvisie een visie van iedereen? Lees meer over Samen optrekken en gedeeld eigenaarschap.

Beeld: ©RCE

Oogkleppen en uitvoeringsagenda's

Hoe kunnen erfgoeddoelen uit de omgevingsvisie worden uitgewerkt in een omgevingsplan? Hoe vertaal je de ambities naar werkbare uitgangspunten? Lees meer over Oogkleppen en uitvoeringsagenda's.

Zicht op een Wiel in de gemeente Zwolle. Een wiel is een diepe poel met water.
Beeld: Beeldbank RCE

Lessen in leren kijken

Is het mogelijk om anderen het belang van erfgoed in te laten zien? Hoe betrek je collega’s daarbij? Lees meer over Lessen in leren kijken.

Beeld: Beeldbank RCE / 556.772

Participatie door initiatiefnemers

Betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming is een belangrijk maatschappelijk doel van de Omgevingswet. Dat verruimt de mogelijkheden voor initiatiefnemers om hun plannen verder te brengen. Hoe waarborgen gemeenten het belang van erfgoed in dit proces? Lees meer over Participatie door initiatiefnemers.

Beeld: ©RCE

Draagvlak en kwaliteit

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor eigen initiatief. Door vroegtijdig te betrekken bij het proces van de besluitvorming, kan draagvlak worden vergroot. Hoe kan het genereren van draagvlak samengaan met streven naar kwaliteit in project en proces? Lees meer over Draagvlak en kwaliteit.

Beeld: ©RCE / Siebe Swart

Relatie tot andere bestuurslagen

Hoe kijken gemeenten naar het proces van totstandkoming van omgevingsvisies van andere overheden, zoals de nationale en de provinciale omgevingsvisies? Is afstemming mogelijk als het om erfgoed gaat, en hoe dan? Lees meer over de Relatie tot andere bestuurslagen.

Beeld: ©RCE / 522.227

Werkdruk en capaciteit

Gaandeweg zijn steeds meer taken gedecentraliseerd naar gemeenten; vaak zonder extra financiële middelen. De werkdruk in de gemeentelijke erfgoedsector is hoog. Hoe houd je het hoofd boven water? Lees meer over Werkdruk en capaciteit.