Impressies

De inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt tot een cultuurverandering in het werken: van toetsend naar meedenkend, van voorschrijvend naar anticiperend. Dat vraagt veel van een gemeentelijke organisatie. Hoe kun je als gemeente waarin erfgoed een grote rol speelt, het belang daarvan tijdig en op een goede manier in de omgevingsvisie integreren? Deze, en andere vragen staan centraal in een serie gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van vier gemeenten. De verschillende impressies die dit opleverde, steeds met een ander onderwerp uitgelicht, kunnen andere erfgoedprofessionals helpen in hun dagelijks werk.

In gesprek met erfgoed- en ruimtespecialisten

De invoering van de Omgevingswet betekent een transformatie van de ruimtelijke ordening. Die transformatie is ingewikkeld. Enkele tientallen gemeenten hebben een omgevingsvisie vastgesteld en er zullen omgevingsplannen gemaakt moeten worden. Welke betekenis heeft dit voor omgang met cultureel erfgoed? Hoe kun je als gemeentelijk erfgoedprofessional werk en werkidealen vorm blijven geven? Hoe kom je aan tafel waar het proces van het ontwikkelen van omgevingsvisie en omgevingsplan plaatsvindt? Wat kun je doen of laten, en welke tips zijn er voor gemeenten die nog werken aan een omgevingsvisie?

Tegen deze achtergrond voerde Architectuur Lokaal in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gesprekken met erfgoed- en ruimtespecialisten van de gemeenten Leiden, Stichtse Vecht, Rheden en Zwolle. Meer informatie over de verschillende gemeenten en de geïnterviewden is te vinden op de pagina Achtergrond bij deze serie.