Lessen in leren kijken

Is het mogelijk om anderen het belang van erfgoed in te laten zien? Hoe betrek je collega’s daarbij?

Arjan Vedder (planoloog en Inhoudelijk trekker Omgevingsvisie Zwolle): “Het helpt als je aan collega’s de potenties en de kwaliteiten in een gebied leert leren zien. Dat vraagt om investeren aan de voorkant, een beetje opvoeden, een beetje onderwijs, inspireren. Dat is een proces van jaren en niet van dagen, daar moet je continu mee doorgaan.”

Zicht op een Wiel in de gemeente Zwolle. Een wiel is een diepe poel met water.
Beeld: Beeldbank RCE

Henry Kranenborg (senior beleidsadviseur cultureel erfgoed gemeente Zwolle): “Je moet collega’s verleiden door het hen makkelijk te maken. Daarmee leer je collega’s om het erfgoedbelang niet te vergeten bij planontwikkeling. Gelukkig hebben we in de organisatie veel collega’s met gevoel voor cultuurhistorie, dan doe je het samen. Wij kunnen vanuit erfgoed niet altijd direct bij elk gemeentelijk project aan tafel zitten. Het helpt enorm, als project- en programmaleiders bij het projectoverleg bij de geo-lagen op de kaart de cultuurhistorische waardenkaart kunnen meenemen. Dan kunnen ze er niet omheen.” Met het toepassen van deze lagen kan erfgoedgeschiedenis en -ontwikkeling op een gedeelde kaart inzichtelijk worden gemaakt.

"Sluit aan bij de belevingswereld van de inwoners."

Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie wordt de positie van erfgoed in het ontwikkelproces versterkt. Het belang en de positie van erfgoed kan ook versterkt worden door de manier waarop inwoners betrokken worden of zich organiseren. Bewoners kijken anders naar erfgoed dan professionals. Tim Overbeek (programmamanager Omgevingswet gemeente Rheden): ‘Sluit aan bij de belevingswereld van de inwoners. Dan krijg je input waarmee je later beleidskeuzes kan maken.” Sanderman (beleidsadviseur erfgoed gemeente Rheden): “Ik ben geen voorstander van grootschalig uitgezette enquêtes, omdat je daarmee het gesprek en de nuance mist. Je moet echt de tijd uittrekken om het gesprek aan te gaan. Praten, gewoon praten.”

Tips

  • Denk vanuit de discipline van collega’s, hoe zouden zij het aanpakken? Door mee te gaan in hun denkwereld komt jouw streven naar het versterken van het erfgoedbelang sterker over.

  • Door goed naar bewoners en ander belanghebbenden te luisteren kun je achterhalen hoe zij tegen het belang van erfgoed aankijken. Dat kan je positie bij het beleidsmatig en bestuurlijk verdedigen van het erfgoedbelang nieuwe impulsen geven.