Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet

Hoe gemeenten cultureel erfgoed beter kunnen beschermen, door wettelijke begrippen eenduidig toe te passen (in het omgevingsplan)

Gemeenten kunnen door het eenduidig toepassen van de wettelijke begrippen voor cultureel erfgoed in omgevingsplannen het cultureel erfgoed beter beschermen. En ook optimaal gebruikmaken van enkele landelijke bepalingen voor het behoud ervan. In deze publicatie wordt het wettelijke begrippenkader daarom nader toegelicht en hanteerbaar gemaakt.

Het begrippenkader dient als handvat voor gemeenten om de begrippen voor cultureel erfgoed eenduidig toe te passen in het omgevingsplan. Daarnaast is het kader te gebruiken bij andere ‘tafels’ waaraan wordt gewerkt aan de uitwerking van het (Omgevingswet)stelsel.

De toepassing van het begrippenkader voor cultureel erfgoed maakt dat gemeenten optimaal gebruik kunnen maken van de algemene rijksregels en daarin voor het behoud van cultureel erfgoed opgenomen uitzonderingsbepalingen.

Colofon

Tekst: Ruben Abeling, Frank Altenburg
Redactie:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2022