Wegwijzer advies omgevingsvergunning nu online toegankelijk

Welke rol heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor rijksmonumenten? Het antwoord op deze vraag is nu makkelijk terug te vinden in de nieuw ontwikkelde Wegwijzer advies omgevingsvergunningen. In dit praktische hulpmiddel voor gemeenten en omgevingsdiensten staat alle informatie over het advies voor gebouwde en groene rijksmonumenten bij elkaar. De Wegwijzer is nu digitaal beschikbaar.

Wie zijn rijksmonument wil opknappen of verbouwen heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt verleend door gemeenten en omgevingsdiensten. Zij kunnen de RCE inschakelen voor advies, maar dat levert nog wel eens vragen op: ‘Wanneer betrek ik de RCE bij een overleg of vraag ik een preadvies? En is dat eigenlijk verplicht?’. Vergunningverleners vinden antwoorden op dit soort vragen voortaan snel in de Wegwijzer advies omgevingsvergunning.

Banner Wegwijzer advies omgevingsvergunning, promotiemateriaal

Meerwaarde voor gemeenten en aanvragers

In de nieuwe Wegwijzer is alle informatie over het advies rond de omgevingsvergunning voor rijksmonumenten op een plek gebundeld. Daarmee wordt voor vergunningverleners  inzichtelijk hoe en wanneer ze de Rijksdienst kunnen inschakelen. Bij de ontwikkeling van de Wegwijzer zijn gebruikers van gemeenten en omgevingsdiensten nauw betrokken.

Beleidsmedewerker erfgoed Nicky Pouw van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten is overtuigd van de toegevoegde waarde: ‘Ik verwacht dat de Wegwijzer waardevol is voor iedereen die binnen een gemeente te maken heeft met monumenten. Zowel procedureel als inhoudelijk geeft de Wegwijzer helderheid, ook voor de communicatie met aanvragers. Tot voor kort ontbrak zo’n handleiding. Ook het Uitgangspuntendocument is een handige bijlage: deze legt uit op welke principes de RCE haar adviezen baseert en waar je zelf op kan letten vanuit het oogpunt van monumentenzorg.’

Bekijk de Wegwijzer advies omgevingsvergunning op de website van de RCE.