Uitgebrachte adviezen over rijksmonumenten

Jaarlijks geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) circa 400 adviezen over het wijzigen van gebouwde en groene rijksmonumenten. Gemeenten vragen om deze adviezen bij een aanvraag omgevings­vergunning waarbij sprake is van ingrijpende wijzigingen. De RCE stuurt deze adviezen rechtstreeks naar de gemeenten, die ze gebruiken om te beslissen of de vergunning verleend kan worden. Twee weken nadat het advies aan de gemeente is verstrekt, wordt het door de Rijksdienst gepubliceerd.

Adviezen

U kunt de uitgebrachte adviezen gegeven vanaf 1 juni 2023 vinden via onze kennisbank: Uitgebrachte adviezen over rijksmonumenten

Oudere adviezen

U kunt de oudere adviezen vinden via Overheid.nl.

Toegankelijke overheidsinformatie

Het publiceren van de adviezen is onderdeel van de Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten en sluit aan op de ambitie van de rijksoverheid om zo veel mogelijk informatie eenvoudig toegankelijk te maken. De adviezen geven betrokkenen in het erfgoedveld ook inzicht in de manier waarop de RCE de algemene uitgangspunten voor de omgang met monumenten toepast.

Privacy

Persoonsgegevens in de adviezen worden bij publicatie geanonimiseerd, zodat de gepubliceerde adviezen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).