Omgevingsvergunning archeologie

Wilt u een rijksmonumentenactiviteit uitvoeren op een archeologisch rijksmonument? Dan dient u mogelijk een omgevingsvergunning aan te vragen.

Volgens de Omgevingswet is een rijksmonumentenactiviteit een activiteit waarbij een (voorbeschermd) rijksmonument gesloopt, verstoord, verplaatst of gewijzigd wordt. Ook het herstellen of gebruiken van een rijksmonument, waarbij het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, valt hieronder.

Rijksmonumentenactiviteiten

Meestal gaat het bij rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een archeologisch monument om het verstoren van de bodem, omdat in Nederland archeologische resten zich vooral daar bevinden. Bij zichtbare archeologische rijksmonumenten, zoals terpen/wierden, kasteelterreinen, hunebedden en grafheuvels, gaat het daarnaast ook om activiteiten die de belevingswaarde van het rijksmonument aantasten. Een rijksmonumentenactiviteit kan ook tot doel hebben de fysieke staat van het archeologisch monument te behouden of te restaureren.