Het Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change JPICH is een Europees onderzoeksnetwerk op het gebied van erfgoed, zowel tastbaar, immaterieel als digitaal. Sinds 2010 stemmen 18 landen hun onderzoeksprogramma's op elkaar af en zijn er 34 onderzoeksprojecten naar cultureel erfgoed van start gegaan, waarvan er inmiddels 26 zijn afgerond.

Gezamenlijk programmeren

Door samen te werken in plaats van dingen dubbel te doen kan Europa gemeenschappelijke uitdagingen aangaan en publieke middelen doeltreffend inzetten. Bovendien wordt met zo'n onderzoeksnetwerk de samenwerking tussen landen en onderzoekers bevorderd. Er bestaan, naast het programma voor cultureel erfgoed, nog 9 andere initiatieven op uiteenlopende terreinen als voedsel en klimaat. De Europese Commissie ondersteunt deze afstemming.

Betrokken landen en rol RCE

De 18 Europese landen die meedoen met het gezamenlijk programmeren voor cultureel erfgoed zijn: België, Cyprus, Frankrijk (coördinator), Ierland, Italy, Letland, Litouwen, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland en Zweden. 

Naast deze kernlanden zijn nog 7 landen als toehoorder betrokken: Bulgarije, Duitsland, Estland, Israël, Griekenland, Oostenrijk en Slowakije.

Voor Nederland participeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO Geesteswetenschappen) neemt deel aan dit Europese initiatief.