Strategische onderzoeksagenda

Een belangrijke inhoudelijke mijlpaal voor het JPI Cultural Heritage and Global Change was de strategische onderzoeksagenda. Deze is door de  deelnemende landen gezamenlijk opgesteld en begin 2014 gepubliceerd. Dit was de eerste keer dat binnen Europa een internationale, erfgoedbrede onderzoeksagenda werd geformuleerd.

Omslag JPICH Strategic Heritage Agenda

De agenda bevat vier hoofdlijnen:

  • Het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot cultureel erfgoed
  • Het grote publiek kennis laten maken met cultureel erfgoed
  • Het ontwikkelen van kennis over cultureel erfgoed
  • Het beschermen van ons cultureel erfgoed

Deze onderzoeksagenda wordt in de komende periode geactualiseerd.