Onderzoeksprojecten

Binnen het JPICH zijn 39 onderzoeksprojecten gefinancierd, waarvan 26 op het moment van schrijven (mei 2019) succesvol zijn afgerond. Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van 4 zogeheten onderzoekscalls: de Pilot Call (2013), de Heritage Plus Call (2014), de Joint Call on Digital Heritage (2017) en de Joint Call on Heritage in Changing Environments (2018).