Nationale Onderzoeksraad Erfgoed

Ieder deelnemend land van het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) heeft een nationale adviesraad. In Nederland is dat de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed (NOE). Deze onderzoeksraad komt twee keer per jaar bijeen en bestaat uit wetenschappers van verschillende vakgebieden die zich bezighouden met de zorg voor erfgoed. Dit kan bijvoorbeeld archeologie, landschap, monumenten, museale collecties en immaterieel erfgoed (zoals sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen en tradities) zijn. Samen vertegenwoordigen de wetenschappers het brede veld van erfgoedonderzoek.

Waarvoor dient de NOE?

De NOE dient als klankbord voor de Nederlandse deelname aan het JPI CH en E-RIHS, en voor andere relevante samenwerkingen binnen erfoedonderzoek. Daarnaast draagt de NOE binnen Nederland bij aan de bekendheid van Europese onderzoeksprojecten, samenwerkings- en financieringsmogelijkheden. De NOE:

 • Adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over de invulling van (de Nederlandse deelname aan) het JPI CH en E-RIHS.
 • Draagt bij aan de bekendheid van de mogelijkheden van het JPI CH en E-RIHS in het Nederlandse onderzoeksveld.
 • Is klankbord voor de commissie Levend Verleden van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).
 • Bespreekt ontwikkelingen in onderzoek naar en wetenschap van cultureel erfgoed
 • Houdt contact met het onderzoeksveld en reflecteert op de inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied.

Huidige leden

De Nationale Onderzoeksraad Erfgoed bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Gert-Jan Burgers – Vrije Universiteit
  Hoogleraar Heritage and History of Cultural Landscapes and Urban Environments
 • Linde Egberts  - Vrije Universiteit
  Hoofddocent Heritage Studies
 • Sophie Elpers - Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), Meertens Instituut en Universiteit van Antwerpen
  Wetenschappelijk medewerker KIEN, onderzoeker etnologie bij het Meertens Instituut, en Professor Intangible Cultural Heritage and Ethnology bij Universiteit van Antwerpen
 • Carola Hein - TU Delft
  Hoogleraar Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis
 • Ella Hendriks - Universiteit van Amsterdam
  Hoogleraar Conservation and Resoration of Cultural Heritage
 • Mirjam Hoijtink - Universiteit van Amsterdam en Wereldmuseum
  Coordinator van The East and Europe research group aan de UvA en Hoofd Onderzoek en Collectie bij het Wereldmuseum
 • Wim Hupperetz - Centre Ceramique, Kumulus en het Natuurhistorisch Museum Maastricht
  Directeur 
 • Robert van Langh - Rijksmuseum
  Hoofd afdeling Conservation & Science
 • Inger Leemans - Vrije Universiteit
  Hoogleraar Cultural History
 • Marco de Niet  - Universiteitsbibliotheek Leiden
  Divisiemanager onderzoek- en onderwijsdiensten / plaatsvervangend Directeur
 • Johan Oomen - Beeld en Geluid
  Manager Onderzoek en Erfgoed
 • Uta Pottgiesser - TU Delft
  Hoogleraar Heritage & Technology
 • Michiel Purmer - Natuurmonumenten en RUG
  Historisch geograaf, erfgoeddeskundige bij Natuurmonumenten
 • Benjamin Rous – NICAS
  Coordinator
 • Freek Schmidt - Vrije Universiteit
  Hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de leefomgeving
 • Anne Schulp – Naturalis / Universiteit Utrecht
  Hoogleraar Geowetenschappen, Aardwetenschappen en Stratigraphy & paleontology
 • Elyze Storms-Smeets - WUR en Gelders genootschap
  Buitengewoon universitair hoofddocent
 • Rosemarie van der Veen-Oei - KB De nationale bibliotheek
  Adviseur (inter)nationale samenwerking

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marieke van Ommeren, programmasecretaris van het JPI CH.